עיתונות

כתבה ב MAKO – 2016.

דה מרקר – דצמבר 2015

דה מרקר – מאי 2015

דה מרקר – מאי 2015

דה מרקר – פברואר 2015