גינון מעל חניון

אתגרים עיצוביים:

הגינה נמצאת מעל לחניון תת קרקעי של הבניין
תשתית קרקע דלה ובעית עומק לשתילת עצים וערוגות

פתרונות יצירתיים:

  • בנית מיכלי שתילה גדולים לצורך קבלת עומק לשתילת עצים בוגרים וערוגות מסביב
  • שימוש בדק עץ תוך יצירת ערוגות פחות עמוקות וערוגות מוגבהות בצדדים
  • שתילת עצים מאותו סוג ליצירת תחושה של פרדס ושל גודל